Om oss

Tønsberg barnehjem i Vavunia ble opprettet i sommeren 2006, men før dette bygde vi et barnehjem for de som ble rammet av tsunamien i Eachalampattu i 2005. Det hjemmet ble overtatt av soldater under krigen.


Senteret i Vavunia har en bygning som er brukt til å gi opphold til krigsrammede alene mødre med barn. For tiden bor en mor med 3 barn og hun får lønn fra barnehjemmet for å være husmor på senteret.


Utenfor sentret gir vi pengestøtte til 15 barn som enten har mistet en forelder eller begge foreldrene sine. Samme gjør vi for 10 ungdommer som tar utdanning på VGS og for 20 folk som går på høyskoler og universiteter.

Vi 4 lærere som gir støtte undervisning til 60 barn. Husmoren lager næringsrik mat for barna etter undervisningen.

På barnehjemmet feirer vi alle høytider. Over 100 barn får støtte fra Tønsberg Barnehjem hvert år.

For å styrke økonomien til alene mødre og fedre har vi gitt hjelp dem hjelp til å tjene penger selv. F. Eks Delt ut sy maskiner, gårbruks utstyr, støtte til å drive forretninger, hjelp til å starte opprett av høner og dyr.


Vi ber ikke om penger til barnehjemmet, men vi tar godt i mot frivillig støtte. Vi har hatt opptil 25 stabile faddere gjennom årene som har støttet oss med penger, og vi får noen pengegaver fra venner og kjente en gang i blant. Alle støttemidler går til barnehjemmet uten å bli avkortet. Vi er takknemlig for bidrag fra våre støtte spillere.